Oferta na letni obóz sprotrowy dla zawodników Uks Junak

Witam, chciałem Państwa zapoznać z ofertą wyjazdu na obóz sportowy dla naszych zawoników..

Miejsce obozu 

Ośrodek Rekreacyjno -Wypoczynkowy  Jałowce    Dębica Kozłów 12c  https://www.jalowce.pl/

Termin wyjazdu

07-13.08.2022

Kozszt - 1550zł

Stawiając na bezpieczeństwo i zdrowie naszych zawodników wypoczynek będzie zarejestrowany w bazie kuratorium oświaty (zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego). Wszelkie informacje na temat i potwierdzenie zarejestrowania znajdą Państwo w Bazie wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl Wszyscy zawodnicy będą objęci opieką medyczną oraz ubezpieczeniem podczas wypoczynku..

Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki oraz wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i akceptacji warunków uczestnictwa.

1.Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu sportowego, zabrać legitymację szkolną oraz ważne zaświadczenie o stanie zdrowia sportowca od lekarza medycyny sportowej

2.Na obozie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających. Nie przestrzeganie w/w zasad spowoduje wydalenie uczestnika z obozu i odwiezienie do domu na koszt rodziców (opiekunów prawnych)

3.W przypadku drastycznego naruszania regulaminu lub zasad ustalonych na obozie sportowym może zostać podjęta decyzja o usunięciu uczestnika z obozu i odwiezienie go do domu na koszt rodziców (opiekunów prawnych

4.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu w ośrodku i podczas transportu

5.NIE ZABIERAMY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

6.Kontakty z dziećmi za pośrednictwem telefonów trenerów (opiekunów) w wyznaczonych godzinach.

7.Zabrania się rodzicom/opiekunom prawnym odwiedzać dzieci w trakcie trwania obozu bez wiedzy opiekunów

8.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika na miejsce zbiórki oraz do odebrania go po powrocie z miejsca przyjazdu

9.Uczestnik będzie posiadał aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w obozie sportowym oraz dostarczy wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisami

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi kosztów leczenia uczestników wypoczynku

11.Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów obozu przy zmianie cen w kraju (paliwo, energia itp.) Jednocześnie oświadczam że wyrażam zgodę na pokrycie szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania obozu.

12..Zaliczka jest bezzwrotna = koszt 400zł i wpłacana do trenerów ,pozostała kwota wpłata do końca czerwca.

13.Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu.Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zawartej z Zleceniobiorcą .

Ze wględu na to spore zaiteresowanie obiektem musimy dość szybko dać info zwrotne z potwierdzeniem przez nasz klub udziału w rezerwacji obiektu,dlatego proszę osoby zainteresowane wyjazdem o kontakt z trenerem Grzegorzem..Oczywiście ilość osób jest ograniczona i jak zawsze decyduje kolejnośc zgłoszenia. Na naszej klubowej stronie w  zakładce Dokumenty - Oferta Jałowce 2022 znajduje się oferta ośrodka w którym bedziemy gościć.

W razie jakichkolwiek pytań informacji udziela trener Grzegorz Kozik tel 796072710 lub e-mail uksjunakwarszawa@wp.pl

2022-05-03

głowne zdjęcie

sponsorzy

www.UKSjunak.pl
www.UKSjunak.pl
www.bpir.eu
www.kamiengmp.pl
www.marki.pl

konto

PNB Paribas Bank
Numer rachunku:
  42 1600 1169 1800 4588 2000 0001.

UKS Junak Ul. Blokowa 3,
03-641 Warszawa

Na przelewie wpisujemy:
składka członkowska, imię nazwisko zawodnika, rocznik i za jaki miesiąc

Miesięczna składka wynosi:
170 zł (ryczałt)

Jednorazowe wpisowe 100 zł

kontakt

Uczniowski Klub Sportowy
"JUNAK"
03-641 Warszawa, ul. Blokowa 3
NIP: 524-23-88-430
REGON 014894943
uksjunakwarszawa@wp.pl

Zarząd:

Prezes
GRZEGORZ KOZIK
tel. 796 072 710

Vice-Prezes
MARCIN GREGOROWICZ
tel. 502 777 950

Sekretarz
Tomasz Szpuda
tel. 604 055 519

 

znajdź nas

facebookyoutube
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa