Walne Zgromadzenie - 07.12.2018

                                                                                                                                            

 

            Na podstawie § 19  Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNAK” Zarząd Klubu zwołuje na dzień 07.12.2018 godz. 20.00 (I termin), godz 20.15 (II termin) Walne Zebranie Klubu .Zebranie odbędzie się w  SP 84 ul Radzymińska 227

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Klubu.
  2. Wybór przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
  3. Sprawy bieżące
  4. Omówienie zimowych zajęć podczas ferii
  5. Wybór i odwołanie komisji rewyzyjnej
  6. Zmiany w statucie klubu dotyczące ilości członków zarządu, powiadomień członków klubu
  7. Ustalenie wysokości składki członkowskiej
  8. Wolne wnioski i podjęcie uchwał.
  9. Zamknięcie Walnego Zebrania Klubu.

2018-11-27

głowne zdjęcie

sponsorzy

www.bpir.eu
www.targowek.waw.pl
www.kamiengmp.pl
www.UKSjunak.pl
www.marki.pl
www.gmpgroup.pl

konto

PEKAO SA Oddział w Warszawie
Numer rachunku:
64 1240 6087 1111 0000 4749 5306

UKS Junak Ul. Blokowa 3,
03-641 Warszawa

Na przelewie wpisujemy:
składka członkowska, imię nazwisko zawodnika, rocznik i za jaki miesiąc

Miesięczna składka wynosi:
150 zł (ryczałt)

Jednorazowe wpisowe 100 zł

kontakt

Uczniowski Klub Sportowy
"JUNAK"
03-641 Warszawa, ul. Blokowa 3
NIP: 524-23-88-430
REGON 014894943
uksjunakwarszawa@wp.pl

Zarząd:

Prezes
Ewa Marcinowska
Tel. 603 551 838  

Vice-Prezes
Grzegorz Kozik
tel. 796 072 710

Sekretarz
Tomasz Szpuda
tel. 604 055 519

Godziny otwarcia:
Czwartek 19.00-20.00
(ul. Radzymińska 238)

znajdź nas

facebookyoutube
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa